FreeBSD 7 - Ytelse som forbigår Linux?

FreeBSD folket jobber hardt med å få BSD 7.x ferdig og det ser ut som om de virkelig kan tilby noe spennende. Tradisjonelt har FreeBSD vært en av de raskeste BSDene, men likevel et par hakk etter Linux på ytelse, spesielt på systemer med mange prosessorer. Svakhetene, som primært kommer av datastrukturene som brukes internt i kjernen, viser seg spesielt når man kjører mange tråder parallelt. Men nå kan det set ut som FreeBSD kan dytte Linux av tronen.

Kris Kennaway har laget en presentasjon (PDF) der han sammenligner Postgresql og MySQL på forskjellige FreeBSD versjoner og andre operativsystemer på en maskin med 8 Opteron kjerner. Den maksimale ytelsen til både Postgresql og MySQL mer enn tredobles fra tidligere BSD versjoner, og overgår Linux med noen få prosent.

Databasene i denne testen er read-only og cachet i minne, så testen skal være relativt uavhengig av andre faktorer. Det overrasker noe at Postgresql slår MySQL, men testen er visstnok basert på kompliserte transaksjoner, noe Postgresql har langt mer erfaring med enn MySQL.

Se side 17 og 18 for sammenligningene med andre operativsystemer, resten av dokumentet inneholder også mye interessant informasjon om spennende nyheter som er ventet i FreeBSD 7. Prosjektet er per i dag et lite stykke bak skjema, men jobber med konkrete problemstillinger for å kunne begynne den formelle prosessen med å ferdigstille den nye versjonen.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer