SLE

openSUSE Leap 42 og Tumbleweed

Det skjer spennende ting med openSUSE Linux prosjektet om dagen. Siste offisielle release er f.t openSUSE 13.2 med kjerneversjon 3.16.7 og skrivebord Gnome 3.14.4, KDE 4.14.3 m.fl. Den rullerende releasen heter Tumbleweed.

Sertifiserte Linux applikasjoner

Sertifisert maskinvare og sertifiserte applikasjoner er gjerne noe bedriftskunder legger vekt på ved anskaffelse av bedrifts (enterprise) Linux og kommersielle applikasjoner. Dess mer bedriftskritisk en applikasjon/server/konfigurasjon er, dess viktigere blir sertifisering og kvalitet. Sertifisering og oppbygging av såkalte økosystemer foregår gjennom partnerprogrammer mellom de kommersielle Linux leverandørene (her Novell og Red Hat) og uavhengige leverandører (ISV) av applikasjoner og maskinvare.

Sertifisering er for kundene en førstelinjes bekreftelse på at den oppgitte konfigurasjonen (kombinasjonen) av maskinvare/Linux og applikasjon/Linux er testet og sertifisert at de fungerer sammen. Ofte kan disse også leveres forhåndsinstallert om ønskelig. Konfigurasjoner som er sertifisert av leverandørene, vil også bety et oppfølgingsansvar og høy(ere) prioritet ved behov for support på d.s.

Sertifisering tar tid og er et kostnadselement. Sammen med ansvaret for lang tids support/vedlikehold (patcher, servicepakker), forklarer dette hvorfor kommersielle Linux distribusjoner spesielt for servere koster mye mer enn ditto versjoner for forbrukere. Indirekte er disse også med på å dekke utviklingskostnader for nye, frie Linux utgaver, som igjen gir tilbake i form av bredere brukertesting. Tilsvarende er spesielt server maskinvare klassifisert for bedrifter betydelig dyrere enn såkalte forbrukermaskiner.

Novell SUSE Linux Enterprise SLE skal nå ha oppnådd en milepel på 5000 sertifiserte applikasjoner fra uavhengige (ISV) programleverandører. Novell hevder dette er dobbelt så mange som antall sertifiserte applikasjoner for Red Hat RHEL. SLE har også oppnådd økt markedsandel ifølge IDC. SUSE Studio har vært en suksessfaktor for bygging av anvendelser (appliances) basert på Linux. http://www.siliconrepublic.com/news/article/16026/cio/novell-hits-milest...

Ser man på sertifiseringslista fra Novell for SUSE Linux Enterprise, omfatter den SLE-9/10/11 http://www.novell.com/partner/isv/isvcatalog?browse=isv

Her er Red Hat RHEL's tilsvarende partner locator liste
https://www.redhat.com/wapps/partnerlocator/web/home.html#query=sertifie...

Peugeot Citroën installerer 20000 Linux PCer

IDG.se (Computer Sweden) skriver at bilprodusenten PSA Peugeot Citroën nå har begynt å rulle ut en av Europas største Linux-installasjoner. 20 000 av foretakets 70000 ansatte skal bytte ut Windows med SUSE Linux Enterprise på sine kontormaskiner.