grensesnitt

Test av grafiske administrasjonsgrensesnitt – Linux mot Windows

Techworld/IDG.se presenterer i en artikkel 2007-11-20 resultatene fra egen test og sammenligning av grafiske administrasjonsgrensesnitt (GAI) på to Linux serverdistribusjoner og en Windows server. De tre testede produktene er Suse Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Windows 2003 Server Enterprise Edition SP2.