Test av grafiske administrasjonsgrensesnitt – Linux mot Windows

Techworld/IDG.se presenterer i en artikkel 2007-11-20 resultatene fra egen test og sammenligning av grafiske administrasjonsgrensesnitt (GAI) på to Linux serverdistribusjoner og en Windows server. De tre testede produktene er Suse Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Windows 2003 Server Enterprise Edition SP2.

Nedenfor følger essensielle utdrag fra artikkelen:

Profesjonelle Linuxdistribusjoner som Red Hat Enterprise Linux 5.0 og Novells Suse Linux Enterprise Server 10 jakter på markedsandeler ved å forsøke å fjerne vanskelighetsstemplet med brukervennlige administrasjonsgrensesnitt.

Administratorer i små og mellomstore bedrifter er sannsynligvis de som aller minst vil betale for et operativsystem, men er samtidig de minst villige til å ta i bruk terminaler, teksteditorer og konfigurasjonsfiler. Blant disse administratorene har derfor Linux mye å vinne på økt brukervennlighet.

Vi vil poengtere at gjennomgangen gjelder grafiske administrasjonsgrensesnitt. Vi vet at mange konfigurasjonsoppgaver som ikke har et gui også kan utføres på klassisk måte i terminalen, og at terminalen kan være mer effektiv og/eller bedre. Det samme gjelder faktisk også for Windows, der en rekke kommandoer mange ganger er mer effektive enn klikking i gui-et.

I denne sammenheng er det også interessant at Microsoft i kommende Windows 2008 både har tatt fram en betydelig mer funksjonell terminal og muligheten til å kjøre operativsystemet uten gui. Microsoft beveger seg tydeligvis i motsatt retning.

Scenario
Kan vi administrere en Linuxserver utan å åpne terminalen? Hvis ja, hvor bra fungerer det sammenlignet med Windows 2003 Server? Hvor vanskelig er det å utføre ulika oppgaver i det grafiske grensesnittet? Dette lurte vi på da vi satte igang testen.

Slik utførte vi testen
Vi har trinn for trinn gått igjennom et stort antall av de oppgavene som operativsystemer skal kunne håndtere. Etterpå har vi sammenlignet antall ulike trinn funksjonene krever og bedømt vanskelighetsgraden. Resultatet, funksjon for funksjon, er satt opp i en protokoll.

Vi tar for oss ikke mindre enn 86 ulike oppgaver og konfigurasjoner som en administrator kan tenkes å trenge, alt fra å legge til en bruker til å oppgradere drivere.

(Tilføyelse: Artikkelen er inndelt i følgende, detaljerte testavsnitt: brukere og grupper, fil-, disk- og skriverhåndtering, nettverk og sikkerhet, pakkebehandling, tjenester og protokoll
er, informasjonslogger og oppdateringer, maskinvarehåndtering)

Windows 2003 Server er best i test
Red Hat og Suse har lenge vært bra på brukervennlighet, men når likevel ikke opp til Windows nivå. Hvis Linux skal nå flere, kreves bedre grafiske administrasjonsgrensesnitt.

Det mest brukervennlige systemet for serveradministrasjon er fortsatt Windows. Sett som en test mellom Red Hat og Suse foretrekker vi Suse, mye takket være YaST2. Red Hat vil gjerne utnytte funksjonene i RHN, Red Hat Network, som fungerer omtrent som Windows Update, selv om de er mange flere.

Selv om RHN er fint som snus, strekker det ikke til for å dekke alle de funksjoner og den smidighet som YaST2 gir. Men heller ikke YaST2 er perfekt. Visse serverfunksjoner savner gui, eller holder ikke helt mål mht kvalitet. De funksjoner som finnes er heller ikke samlet på ett og samme sted, selv om det virker slik ved første øyekast. Det er tross alt slik at disse Linuxsystemene har noe å lære av rivalen Windows 2003 Server, som vi anser regjerer en stund til.

TechWorlds sluttord:

Red Hat har sitt RHN der Suse har sitt YaST2, men vi synes ikke RHN helt ut kan kompensere for det utmerkede YaST2. Det er bedre å ha mer kontroll over systemet enn web-oppkopling, og funksjonene er flere i YaST2 enn med RHN og den lokale administrasjonen i Red Hat tilsammen.

Det kan synes som om Red Hat og Suse ligger omtrent likt, hvilket de poengmessig også gjør, men oftest er de administrative funksjonene bedre i Suse enn i Red Hat. De er mer detaljerte og dype, uten å være særlig vanskeligere å bruke.

Suses YaST2 er et klart framskritt i administrasjon av et Linuxsystem, og har vært det ganske lenge.

YaST er likevel ikke komplett eller perfekt. Hvis det er noe utviklerne hos Novell burde kopiere rett av fra Microsoft, er det grensesnittet Manage Your Server og Device Manager. Eller hvorfor ikke se på Apples Xserve, som etter vår oppfatning er den optimal serveren ut fra et brukervennlighetssynpunkt. Xserve er også en ”nix”, så når Apple kan så burde tusenvis av utviklere i Linuxverden kunne minst like bra.

Det er fortsatt slik at Windows helt klart haler i land en seier sammenlignet med Linuxsystemene. Microsoft er svært dyktige på brukervennlighet og grafiske administrasjonsgrensesnitt. I valget og kvalen mellan Red Hat og Suse velger vi Suse som har drevet brukervennligheten lengst bland de seriøse Linuxdistribusjonene til bedriftsbruk – og det er YaST som utgjør forskjellen.


Artikkelen i Techworld/IDG.se beskriver detaljene i testen

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

Hippokrates

Helge
Jeg vet ikke om jeg er helt enig i premissene for denne undersøkelsen. Sjøl er vi et lite firma; vi har Slackware på serveren, jeg administrere denne stort sett sjøl, og er alt annet enn IT-utdannet. Vi trenger en STABIL server, som ikke må reboote for oppdateringer, som ikke koster skjorta, og jeg syns det er greitt å skjønne hva som skjer når noe skjærer seg og skal debugges. Og at en sysadmin i et lite firma ikke skal kunne skrive noen kommandoer i en terminal, syns jeg er rart og ville bekymret meg. Det var ikke jeg som tok valget Slack, og skulle jeg ha fått bestemme ville det blitt Debian. Med de rette programmene installert er det etter min mening svært lett å administrere; jeg har faktisk et visst sammenligningsgrunnlag med XP og Vista.
Konklusjonen på undersøkelsen burde ikke vært hvilken server som er mest brukervennlig, men hvilken du kan gjøre emst krumspring i et GUI. Det er ikke det samme!

Helge

adder1972

Takk for interessant innlegg.

Jeg begynner forøvrig å bli lei av sammenlikninger som har som premiss at kommandolinje trekker ned og alt via GUI er bra. Deretter slenger man på M$-spesifikke ting som man ikke kan gjøre direkte på samme måte i Linux (men sannsynligvis bedre på en annen måte), og så konkluderes det med at Linux har en vei å gå.

Dessuten er jeg uenig i at M$ er mer brukervennlig, folk er bare mer vant til det.

Ja, ja. Får trøste meg med at jeg kan oppdatere hele systemet mitt med aptitude update. Lettere kan det vel ikke bli.

S

Jeg har åpen kildekode (?) http://arcticlinux.blogspot.com/

omaha

Grafisk brukergrensesnitt GAI/GUI

Et godt GUI er ikke en motsetning til stabilitet og funksjonalitet, snarere tvert imot. Et godt GUI gir brukeren bedre tilgang til funksjonalitet og bedre oversikt over systemet. Dersom GUI ikke gir brukeren dette er det rett og slett ikke et godt GUI. Når man sitter på en desktop betrakter de aller fleste GUI som en selvfølge. Fordelene ved et GUI er åpenbare og det er relativt få som ikke ser produktivitetsfordeler ved å anvende et GUI.

Jeg har vanskelig for å se gode argumenter for at dette er anderledes for serveradministrasjon. Snarere er det etter min oppfatning et problem at GUI er underprioritert/underutviklet for Linux. Suse har gjort mye på GUIsiden med bl.a YAST/SLES/OES. Det er dog rom for forbedringer. Etter min oppfatning er mye av argumentasjonen mot GUI på serversiden et resultat av dårlige GUI.

GUI fjerner ikke funksjonalitet, men et dårlig GUI kan skjule verdifulle funksjoner. Et tilsynelatende bra GUI kan også skjule store mangler og bugs i underliggende funksjoner. Man må da stille seg spørsmålet om det ER et bra GUI. (Er ikke dette gjeldende for Microsoft mon tro?)

Løsningen er ikke å utelate GUI, men å utvikle disse slik at de fungerer både for den enkelte applikasjon OG i logisk/grafisk sammenheng med andre applikasjoner i samme miljø. Et godt GUI gir ikke bare bedre oversikt og kontroll, men stimulerer også til videreutvikling av underliggende funksjonalitet og bedre utnyttelse av den informasjon som ligger i systemet.

Pakkehåndtering

Et annet område som etter min oppfatning er begrensende for Linux er floraen av pakkehåndteringsystemer.

Debian, Redhat, Gentoo osv osv. Hvor mye ressurser kunne man ha spart om man hadde greid å koke alle disse ned til et eller to alternativer? Ikke bare på utviklingen av pakkesystemet i seg selv, men administrasjon, servere, kompilering osv.

Kan man oppnå høyere sikkerhet, stabilitet, bedre installasjon, flere brukere osv om ressurser hadde blitt satt inn på å samle dette til et rike? MED et godt GUI/GAI?

Kanskje dette hadde gitt brukere dypere kunnskap om ETT system snarere enn overfladisk om 5?

gab

Jeg er tilbøyelig til å ikke være uenig med deg i alt du skriver ... Men min mening er fortsatt at programmer man ikke MÅ ha på en server burde FJERNES, i alle fall hvis det er en server som skal stå i DMZ. Alle programmer inneholder en fare for feil, som igjen er en potensiell sikkerhetstrussel. I den sammenheng så har X en noe brokete historie!

Men jeg kan være enig i at det grafisk konfigurerings- / monitorerings- verktøy kan være kjekt å ha. SOM KLIENT programmvare på en dekstop som admin bruker, IKKE på serveren.

Uansett så mener jeg at en god Admin burde vite såpass mye om systemet han/hun drifter at det ikke er noe problem å drifte det uten GUI, men kan eventuelt støtte seg på det av og til.

Registered Linux User # 171776 (http://counter.li.org)

omaha

Minimalisme er ingen uting, og Adm kan i mange tilfeller godt gjøres fra en arbeidstasjon.

Uansett så mener jeg at en god Admin burde vite såpass mye om systemet han/hun drifter at det ikke er noe problem å drifte det uten GUI, men kan eventuelt støtte seg på det av og til.

Ideelt sett greit nok, men mange småbedrifter er avskåret fra teknologi som de egentlig ville ha stor nytte av. Det er utrolig mange småbedrifter som har behov for et par små servere til regnskapssystem/CRM/Fildeling/Backup osv.

Disse bedriftene har gjerne ikke omsetning nok til å forsvare egen admin - outsorcing er også alt for dyrt - det blir et sugerør til bunnlinjen. Dersom man kan man levere en bunnsolid og enkel løsning med et GUI som er nesten begripelig for legmenn har man jo et potensielt stort marked her?

terjejh

Grafiske admin.grensesnitt GAI og kommandolinjer/skript CLI utfyller og komplementerer hverandre. GAI bør forefinnes som en komplett valgmulighet for de som foretrekker det. Ved drop-in av en Linux server i typiske SMB Windows miljø (ja, de fleste har som kjent det), vil GAI ofte(st) være en forutsetning som allerede nevnt. Det er ikke uten grunn at Windows servere har hatt framgang mht markedsandeler de siste 1-2 årene. Alle Linux distroer kan bruke CLI, men de må også kunne matche Windows på GAI i framtiden for å fortsette sin tidligere økning av markedsandeler. Windows 2008 kommer som sagt med bedre CLI og terminal i tillegg til sitt GAI.

Her er en korrigert link til den referte artikkelen i TechWorld/IDG.se:
http://techworld.idg.se/2.2524/1.130059
og her en oppfølger:
http://www.idg.se/2.1085/1.132246

Her er også en annen link om tilsvarende tema
"Linux administration will become GUI"
http://useopensource.blogspot.com/2007/08/linux-administration-will-become-gui.html

Selv har jeg fulle ringpermer med notater fra egen sysadmin siden Unix SVR1 1984, da det heller ikke fantes verken X, GUI eller desktop. Sun hadde såvidt portet 4.2BSD fra Vax til sitt Sun Unix for grafiske arbeidsstasjoner og begynt med SunWindows. For mer enn 10 år siden hadde Sun Solaris 2.6/7 i "Easy Access Server" et utmerket GAI kalt "Solstice Adminsuite" (senere gikk Sun over til det Java-baserte Webstart og Sun SMC GAI).
Her kort fra Solstice Adminsuite manualen som eksempel:
Benefits of Solstice AdminSuite
* The tools and commands are faster than using numerous Solaris commands to perform the same tasks.
* System files are updated automatically without the risk of making errors by editing important system files manually.
* You can manage systems remotely from one system.
http://docs.sun.com/app/docs/doc/805-3026/6j2t0jj4f?l=en&a=view

Solstice AdminSuite Tools and Their Command-Line Equivalents
http://docs.sun.com/app/docs/doc/805-3026/6j2t0jj4g?l=en&a=view

Selv om jeg altså mener jeg også kan beherske CLI, kan jeg i dag ikke tenke meg å bytte tilbake når finnes GAI på Linux som fungerer enklere og tildels raskere. Hvis GAIet lar en fullføre konfigurasjonen (av eks.av en SCSI skanner eller nettverskprinter) på 5 minutter, hvorfor skal man da begynne å lete og utforske oppsett med CLI, som kanskje tar både timer og dager, før/om man greier å løse det første gangen?

En annen sammenligning kan være grafisk installasjonsverktøy for selve operativsystemet. Når GUIene fungerer også tilfredsstillende mht nødvendige custom/advanced opsjoner, er det ikke mange som vil foretrekke å installerer etter gammelmodige tekstmenyer. Men som med alt annet; mangler man GUI/GAI eller ikke behersker det, da er det også lett å fortrenge det og/eller avfeie det som uviktig eller unødvendig.

Hippokrates

Nå har jeg sett på denne testen og syns det er en merkelig konklusjon til slutt. Jeg kan faktisk ikke med beste evne skjønne hvordan det kan konkluderes med at Windows er enklest.
Det er anført at partisjonering ikke kan utføres uten 3.-partsprogrammer.
Det innrømmes at det er mye enklere å installere programmer i Linux.
Det skrytes av Event Viewer i Windows, men HVA som blir logget er det ikke snakk om. Jeg har mye bedre nytte av loggene i Linux enn i Windows, ikke minst fordi det er lettere å definere og logge ting som skjærer seg.
Det skrytes av Windows Device Manager, men om det skjærer seg med en Windows-driver, er det ikke trivielt å fikse det i full fart. Finnes det Linuxdrivere er disse minst like enkle å installere; finnes de ikke er det sjølsagt verre. Uavgjort.
"Konfigurationsgränssnittet för Sambaservern i Red Hat är i snålaste laget". Hvorfor ikke bruke SWAT?
"Skrivaradministrationen i Red Hat är riktigt bra, vi ser mellan fingrarna med att den startas från terminalen med kommandot system/config/printer. I Red Hat kunde vi inte heller hitta någon funktion för att på ett enkelt sätt stoppa utskrifter".
Det jeg syns er merkelig er at ikke de som har testet dette har hørt om CUPS? Og jeg bruker sjølsagt http://localhost:631/printers når jeg skal sette opp skrivere; også for å slette skriverjobber.

Ut fra denne testen er det som sagt svært vanskelig å se hvorfor konklusjonen ble som den ble. I tillegg kommer grunner som lisensbetingelser som koster skjorta; kryptiske metoder når klienter skal melde seg på domene; virusproblemer for å nevne noe. En viktig grunn til at mange velger Windowsservere er manglende kompetanse i IT-firma, og at mange kjører Windows-only applikasjoner.

Helge

terjejh

I etterkant av denne "GAI"-artikkelen, er det tilfeldigvis interessant at openSUSE prosjektet har igangsatt redesign av YaST kontrollsenter. De sier:

"We want to redesign the YaST Control Center. We want to set a new standard in the way how system administration tools are presented to the user. Therefore we are looking for a radical new design so that we are not just copying existing ideas. Please feel free to comment on these and discuss your ideas (even radical new ideas are highly welcomed) on our mailing lists".

http://en.opensuse.org/YaST/Development/New_Control_Center

omaha

Dette er en utmerket idé!

Som de sier selv: "Yast can make or break OpenSuse".

Jeg er av den oppfatning at GUI/GAI (Jeg kaller det bare GUI uansett) er et underfokusert område. Dette er ikke noe særfenomen for Linux, Desktop eller Server. Problemet oppstår hvor kunde (bruker) og leverandør møtes.

Hos kunden har man 2 grupper - ITdrift og Bruker.
ITdrift har gjerne liten forståelse for Brukers utnyttelse av potensielle applikasjoner og arbeidsflyten hos brukeren.

Brukere har manglende kunnskap om potensialet i applikasjoner og fundamentale betingelser for et stabilt, sikkert og lettadministrert system.

ITleverandørene har gjerne (ikke alltid) god kunnskap om eget system, men mangler gjerne forståelse for Brukers arbeidsflyt og behov. Fokuset er på grunnsystem og integritet som jo er meget viktig. Brukernes involvering begrenser seg fort til å være alibi og "numbercrunchers" i bugfixing og uttesting av systemet.

Logikken i både GAI og brukernes GUI bærer preg av produktets evolusjon. Forbedringer i basisteknologi og ny funksjonalitet (for eksempel i form av tilleggsmoduler) blir ikke godt nok integrert i GUI /GAI. Derved brytes logikken i grensesnittene opp og konsekvensen blir redusert produktivitet.

Jeg har bare såvidt lest litt i artikkelen om Yast, men en ting slår meg: I panelet til Suse sitter det 29 eksperter og 3 desktop-brukere. Jeg kjenner igjen konstellasjonen, og tror ikke det gir det ønskede resultat.

Hvorfor?
Ekspertene forstår jo og løser de fleste problemer/utfordringer uansett. Hadde man hatt et større antall desktopbrukere vil man fange opp og synligjøre et større omfang av logiske brister som eksperter ikke ser like raskt. Jeg vil ihvertfall anta at et av målene er å senke kompetansebehovet til brukere, og kanskje spesielt nye sådanne. Jeg har 2 håp her: At de tar til seg et par av filosofiene i Ubuntu, og at de for all del ikke gjør som Ubuntu..

terjejh

Tror de var ganske lydhøre da de redesignet desktoppen sist. Brukere blir også nå forespurt om å sende inn forslag via tråden "Redesign of YaST Control Center", som ble lagt ut i dag på brukernes diskusjonsliste opensuse@opensuse.org
Tråden kan følges på mailarkivet her
http://lists.opensuse.org/archive/opensuse/2007-11/msg02390.html

Jeg har allerede sendt inn forslag, så det er bare å benytte anledningen og abbonere på mailinglista via mail til opensuse+subscribe@opensuse.org eller via nettsiden http://en.opensuse.org/Communicate#Mailing_Lists

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer