theora

Video og lisenser

Jeg likte dette blogginnlegget om videokodeks og hvordan disse påvirker også den som skramler sammen slikt på egenhånd.

Kommentarene kan også være av interesse.

Godt år for åpen kildekode/Linux

2009 har vært et bra år for Linux og åpen kildekode. Store aktører i «nettskyen» baserer i sterk grad løsningene sine på Linux og nettbrukernes mest populære tjenester drives med Linux som fundament. Enten brukere vet det eller ei er de avhengige av Linux.

Frikanalen med åpne standarder

Videogruppen til NUUG har konvertert innholdet på Frikanalen til Ogg Theora, slik at materialet nå er tilgjengelig for alle. Frikanalen er en kanal i det digitale bakkenettet myntet på frivillige organisasjoner, idrettslag og andre som har lyst til å kringkaste uten å tjene penger.

Theora 1.0

Videoformatet Theora har nådd versjon 1.0. Formatet er viktig fordi det gir en måte å utveklse video på som ikke er lisensbelagt. Det er motparten til Ogg, og det foretrukne videoformatet på Wikipedia. Støtte forventes å være innebygget i kommende versjoner av Firefox og Opera.

libtheora 1.0beta1

Mange innholdsleverandører bruker proprietære formater for å distribuere video som de egentlig ønsker skal være fritt tilgjengelig. Til en viss grad har dette vært fordi det ikke finnes frie alternativer i MPEG-4 / DivX kategorien, men dette begynner for alvor å endre seg. Theora formatet har vært låst siden juli 2004 og alfa-versjonene av referanseimplementasjonen har lenge vært inkludert i mange distribusjoner. Nå har første beta blitt gitt ut, det gjenstående arbeidet begrenser seg sannsynligvis til dokumentasjon og prosjektfiler for diverse utviklingsmiljøer.