Støtter senter for fri programvare

Den norske foreningen for Unix-brukere, NUUG, har sendt ut en støtteerklæring til initiativet om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Forslaget ble fremmet for tre uker siden Bak forslaget av Buskerud Fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Høgskolen i Buskerud, Troms fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund og IKT-Norge. Senteret skal etableres i Drammen og Tromsø.

NUUG sier de har stor tro på at informasjon og økt kompetanse om fordelene med fri programvare er det som trengs for å bedre kvaliteten på databehandlingen i Norge.

I erklæringen viser NUUG blant annet til at flere av foreningens firmamedlemmer leverer løsninger basert på fri programvare, og utvikler fri programvare for det internasjonale markedet. Personene som er medlemmer hos Nuug er aktive innen utvikling av fri programvare og åpne standarder, og jobber også med drift i flere av de store organisasjonene i Norge.

Styret i NUUG håper at alle medlemmene vil støtte opp om initiativet for et nasjonalt kompetansesenter, og bidra til at det blir en suksess, heter det videre.

Nuug deler årlig ut en pris for fremme av fri programvare, og har arbeidsgrupper som jobber med blant annet IP-telefoni basert på fri programvare, åpne standarder og videoopptak og distribusjon.

Kilde: digi.no - www.digi.no

Tags:
  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer