norge

Datalagringsdirektivet - Vi må ikke sove!

Stopp DLDDe fleste av oss tar det for gitt at politikere og folkevalgte generelt ikke har dyp forståelse av moderne kommunikasjonsteknologi. Det er heller ikke å forvente når de den ene dagen skal ta stilling til oljeboringsteknologi i Lofoten, og på den neste må uttale seg om høyspentestetikk.

Likevel er det sørgelig å se at debatten rundt datalagringsdirektivet ikke har blitt nevneverdig mere nyansert i all den tid den har pågått. Fra justisdepartementet og dets støttespillere snakkes det om "nødvendighet", mens argumentasjonen bærer preg av anekdoter og liten evne til å svare på den virkelige kritikken. Følgende er derfor et forsøk på å forklare de viktigste problemene på en måte som de fleste kan skjønne.

Antall nedlastinger av OpenOffice øker i Norge

Digi.no melder at antall nedlastinger av den norske utgaven av OpenOffice har stor økning i antall nedlastinger til nå i 2010. Nynorsk- og bokmålsutgavene har blitt lastet ned over 200.000 ganger fra årskiftet og fram til nå.

Samlinger i anledning Ubuntu 9.10

Ubuntu Karmic Koala (9.10) lanseres og det arrangeres i den anledning sammenkomster mange steder i landet på torsdag 29. oktober.

Flashblock oppdatert

Norske nettsider er blant de verste når det gjelder hvor mange Flash reklamer de er villige til å ha på siden, noe som ofte fører til at nettleseren blir treig som sirrup og CPUen går til 1-200%. Flashblock har lenge vært redningen for meg når jeg bruker Firefox.

Skolelinux 10. - 13. oktober

Mandag 13. oktober avholdes brukerkonferanse for Skolelinux på Universitetet i Oslo. I forkant av konferansedagen avholdes en todagers samling for utviklere. Testing og oversetting er viktige punkter på programmet, så det er mulig å bidra selv om du ikke kan programmere.

GoOpen 2009

GoOpen 2009 ber nå om bidrag til konferansen som avholdes 16. til 17. april i Oslo. Det er absolutt mulig å presentere egne prosjekter og bruk av fri programvare. Deltagere er velkommen til å hjelpe til med å vurdere kvalitet og aktualitet på innsendelsene. Sponsorer er helt sikkert også ønsket.

Statens Kartverk og fri programvare

Statens Kartverk kjører mye fri programvare bak deres kartappliksajoner på nett.

Les mer hos Statens Kartverk

Norsk linuxbok utgitt under GPL

I går dukket det opp en liten binyhet på digi.no om at en norsk linuxbok nå er tilgjengelig under GPL 2.0. Boken med tittelen "Boken om Linux" er skrevet av David Elboth og kommer fra forlaget IDG Books.

Pengestøtte fra fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har offentliggjort hvilke prosjekter innen fri programvare og åpne standarder som har fått godkjent midler. Støtte for det enkelte prosjekt beløper seg fra 22 500 til 790 000 kroner, totalt blir det delt ut fem millioner.

Prisen for fremme av fri programvare 2007

Prisen for fremme av fri programvare i Norge blir delt ut torsdag den 11. oktober på Bislett i Oslo. NUUG og Høyskolen i Oslo (HiO) er ansvarlige for arrangementet, som finner sted kl. 17 i festsalen på Anne Sethnes hus. Hele 18 kandidater ble nominert i år. Utdelingen vil også ha innslag presentert av FAIR, som samler inn maskinvare for bruk i utviklingsland, og Opera, som er involvert i OLPC (One Laptop Per Child) prosjektet. Arrangementet er helt gratis og alle som er interessert oppfordres til å møte opp.