Fri programvare-seminar i Kristiansand en suksess

Torsdag 29. mars, avholdt Dataforeningen et fri programvare-seminar i Kristiansand. Seminaret var rettet mot fri programvare i forretningslivet og hadde gode foredragsholdere fra inn- og utland. Det er svært bra at generelle fora som Den orske Dataforening avholder seminar med fri programvare som tema. Slike organisasjoner når bedre ut over "menighetens" rekker. Av deltagerne på seminaret var ca 50 % kjent med Linux og fri programvare fra tidligere, og noen få driver aktivt med produkter basert på fri programvare. Av disse er Ella Kommunikasjon de som utmerket seg mest på konferansen med et eget innlegg om deres "trippel play net".

Seminaret hadde både politiske innlegg og mer teknologi pregede innlegg.

Åpningsforedraget ble holdt av Martin Hauge som er IT-sjef i Møre og Romsdal fylke. Det baserte seg rundt temaet "10 sannheter og usannheter rundt fri programvare og åpne standarder". Et godt foredrag som belyste mange sider av bildet, og han fikk frem hvor bra og kostnadseffektive løsningen er for dem. Dette burde være et foredrag som alle politikere på lokalplan fikk, slik at de kan sette spørsmålstegn ved den voldsomme vektingen mot Microsofts produkter som skjer i de andre fylkene.

Jørund Leknes politisk rådgiver i Fornyingsdepartementet, som tidligere har vært intervjuet på Linux1.no, holdt et timelangt foredrag om hvor regjeringen står og hva som skjer fra deres side for å få et mer åpent samfunn. Her ble det vektlagt å få opp en liste over åpne standarder som forvaltningen vil delvis bli anbefalt og delvis blir pålagt å benytte etter hvert. Han trakk også frem at dette er en ganske åpen prosess og at alle kan delta med høringsuttalelser og innspill til "Standardiseringsrådet for IKT". Det er opprettet er sekretariat for rådet som man skal kunne kontakte, men det er uklart hvordan.

IBM hadde også et bra foredrag ved Per Vassbotn (IBM's kommunikasjonsdirektør) hvor de påpekte de 80+ fri programvare prosjektene de leder og de 150+ prosjektene de deltar i. De har over 1000 ingeniører/programmerere som jobber med programvare basert på åpen kildekode. Slik informasjon ut til næringslivet er svært nyttig ettersom det skaper trygghet for at fri programvare er stabilt og troverdig å satse på. IBM vektla også arbeidet med å standardisere Open Document Format (ODF) og at de er skeptiske til Microsofts XML standard. Begrunnelsen for skepsisen er blant annet svært rotete dokumentasjon på 6000 sider samt at Microsoft ikke vil fortelle hva de har patentert i forslaget, eller hvordan de vil håndtere sine patenter.

På den mer tekniske fronten var Aron Siego fra KDE en svært inspirerende og kunnskapsrik foredragsholder. Han fortalte om KDE-prosjektet og vektla også at prosjektet er veletablert, over 10 år gammelt og med 1500 aktive utviklere. At de er basert på norske Trolltechs Qt-teknologi ble også påpekt, og godt mottatt av forsamlingen.

Bjørn Venn, som er spesialkonsulent i Buskerud fylkeskommune, hadde et svært engasjert og morsomt innlegg rundt Asterisk IP-telefoniløsninger. Det var et godt vektet innlegg med fordeler, ulemper og mangler ved løsningen. Buskerud er pådriver for et nytt fri programvare-prosjekt, eux2010.org. Dette prosjektet skal rette på og legge til funksjonalitet som nå mangler i Asterisk. Han benyttet også sjansen til å vise all verdens effekter med Beryl på en artig måte. Han begynte med å beklage å kjøre på en Windows maskin. Men kort etterpå roterte han den velkjente kuben og "wow'et" forsamlingen med en gjennomgang av grafisk godteri som savner sidestykke på noe skrivebord. Windows-innstallasjonen var bare et bilde på det ene skrivebordet. Dette gjorde veldig inntrykk, bra!

De siste foredraget ble holdt av Dag Ove Valsgård fra Ella Kommunikasjon AS. Det var en svært imponerende gjennomgang av deres trippel play-nettverk, som de har etablert i Agderfylkene. Så godt som alle komponenter i nettet er basert på fri programvare. Blant annet SUSE på serverne og en Linux-kjerne på set-top-boksene. PPPOE, QoS og båndbreddeallokering skjer også via frie produkter. IP-telefoniløsningen deres er også basert på open source, og Asterisk kommer igjen frem som et viktig produkt. Svært bra å se at en såpass stor bedrift som Ella med sine 50+ ansatte står frem og skryter uhemmet av sine løsninger.

Det må eller rettes en stor takk til DND for et godt gjennomført seminar. De har lovet å legge presentasjonene ut på nett etter hvert.

Birger Kollstrand
auSystems.no

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

splitz

argh.

skulle ønske jeg ikke gikk glipp av det...

skulle gjerne vert der.

idole

Der ville jeg gjerne vært også.

Kan ikke se at arrangementet ble annonsert i kalenderen, og den type arrangementer fortjener kanskje en plass der?

ak

Absolutt, men det var ingen som sa fra.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer