Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2008

Pressemelding: NUUG og HiO har gleden å melde at det for sjuende gang blir delt ut en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter følgende kriterier:

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

  • Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
  • Åpen kildekode
  • Fri programvare
  • Åpne standarder

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig og senest 1. september 2008 til pris-nominasjon@rt.nuug.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

  • Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
  • Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for de som blir nominert
  • Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005), Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006) og Linpro AS (2007).

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2008/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter Reinholdtsen på epost pere@hungry.com eller til NUUGs pressekontakt Peter N. M. Hansteen på epost peter@nuug.no eller telefon 98 07 12 63.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer