Standard Norge tar hensyn til kritikken

Som sagt i flere kommentarer allerede, Norge kommer til å stemme "Ja, med kommentarer" 2. september. Men det kan like godt kalles "Nei, med begrunnelse". Takket være iherdig innsats fra flere av deltagerne finner man de viktigste argumentene mot OOXML i kommentarene. For at Norges stemme skal telle som et "Ja" må man i praksis skrive om halve formatet. NUUGs pressemelding følger.

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group, Oslo 2007-08-31

Standard Norge stemmer nei med kommentarer til OOXML
====================================================

Standard Norge har i dag sendt ut pressemelding om at Norge vil stemme
nei med kommentarer til forslaget om ISO-sertifisering av OOXML. Nei
med kommentarer er et betinget ja for ISO, som endres til et ubetinget
ja når alle kommentarene er oppfylt. Pressemeldingen fra Standard
Norge er tilgjengelig på http:// www.standard.no/imaker.exe?id=17235

Skulle gjerne sett flere kommentarer
------------------------------------
NUUG er tilfreds med resultatet, men skulle allikevel sett flere
kommentarer sendt til ISO. Argumentet om at OOXML er i direkte strid
med det allerede ISO-sertifiserte dokumentformatet ODF mener NUUG er
svært vesentlig. Leder av NUUG, Petter Reinholdsen, sier at
dobbeltsertifisering av standarder på et område kan åpne for
tilsvarende på andre områder, og at det på sikt kan bidra til å
undergrave ISOs troverdighet som standardiseringsorgan.

En prinsipielt viktig avgjørelse
--------------------------------

For oss som utvikler programvare for dokument- og
informasjonshåndtering er dette en prinsipielt svært viktig
avgjørelse, uttaler Martin Bekkelund i Nexus Consulting AS. Vi har
hele tiden fremholdt at OOXML, slik standarden foreligger, ikke kan
implementeres av andre enn Microsoft, og at standarden således ikke er
åpen slik navnet antyder.

Kontaktpersoner
---------------

Leder i NUUG
Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe
Idar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe
Martin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser
----------

Pressemeldingen «Standard Norge gir et betinget ja til OOXML ISO/DIS
29500» fra Standard Norge: http://www.standard.no/imaker.exe?id=17235

Grokdoc «EOOXML objections»:
http://www.grokdoc.net/index.php/EOOXML_objections

Webskills4u.com «Using Google to Track File Format Usage on the Web»:
http://www.webskills4u.com/index.php/site/article/google_file_formats/

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

xiglet

Gledelig å høre at vi har sagt nei i saken. Jeg er ikke pr. prinsipp i mot at formatet skal standardiseres for enhver pris. Det har vært mye rart som har blitt sagt på begge sider. Så vidt jeg har forstått standardiseringsorganet så vil ikke Microsoft eie formatet når det blir sertifisert. Hele poenget med sertifisering er at ingen eier det, man gir fra seg rettighetene til standardiseringsorganet. Men jeg har lest mye i det siste om at formatet inneholder tvilsomme referanser samt mulige patentproblemer. Dette er naturligvis et problem.

That said, så ser det uansett ut til at tiden der kun MS Office klarer å lese og skrive "the default save as format.." i word eller excel snart er forbi. Konkurrerende kontorpakker har brukt _mye_ tid på å reverse engineere (godt norsk verb) de gamle properitære formatene, og selv om det nye formatet er komplekst, beskrevet over 6000 sider etc etc, så vil jeg tro det er enklere enn det var. Og dem klarte faktisk det ganske greit etter hvert også.

Men hva om Norge sier nei, men det er nok tilhengere i verden til at det blir vedtatt som ISO-standard? Vil det ha noe å si for Norge? Er denne stemmen kun en stemme for den internasjonale avgjørelsen, eller har det noe å si for hva slags formater det offentlige kommer til å benytte seg av i årene fremover?

Uansett så har MS flere kort i ermet for å tvinge inn OOXML i alle kroker og kriker. Det ser ut som at Microsoft prøver å integrere de fleste produktene sine til å slutte å tenke "lagre lokalt eller til et fellesområde", men inn i dems intranet/dokumentløsning SharePoint. Da har vi det atter en gang gående. Man vil nok ofte sitte igjen med følgende dilemma: Vi må enten kjøre MS over hele fjøla med de fordelene det gir (god integrering mellom forskjellige programmer) eller bryte ut av alt og kjøre alternativt (byr naturligvis på en del utfordringer, særlig for oss som er avhengig av 3. parts programmer).

*sigh* ...

xiglet

Det jeg egentlig hadde tenkt å skrive om, men som jeg glemte, er : Er det kun jeg som synes tilhengere av åpne standarder og programvare ofte er veldig treg til å komme på banen rundt slike store alvorlige diskusjoner? Det virker på meg som at det er først nå i det aller siste at det har blitt "stort nok" oppstyr rundt saken - farlig sent spør du meg. Og det kan jo se ut som at det har vært med å vippe i riktig retning i flere land.

Jeg husker jeg tenkte det samme når diskusjonen rundt patenter på software i EU buldret som verst. Det kom en mobilisering men den kom sent.

ak

Jeg vet ikke helt hvem du referer til som "tilhengere av åpne standarder og programvare". Faktum er at det kun er noen veldig få prosent, av de som synes at Firefox, OpenOffice og Linux er fine greier, som bryr seg nok til å engasjere seg aktivt. Resten er ikke treige med å komme på banen, de har for lengst bestemt seg for å bli hjemme og håper på at det går bra uansett utfall.

Man kan alltids gjøre mer, men jeg synes den aktive gruppen har holdt ok tempo ganske lenge nå. Først med å spre budskapet om ODF (med OpenOffice som spydspiss), og senere med å belyse at OOXML ikke er et åpent alternativ. Synes ikke de skal bebreides for at budskapet lenge har falt for *andres* døve ører.

xiglet

Jeg tror nok det er først og fremst media som er skylden .. starter så smått i de særeste kretsene og ender opp som mer eller mindre mainstream nyheter den siste tiden før det smeller.

rocknrolf77

Media kan egentlig ta skylda for mye rart spør du meg, som å kalle bærbar mediaspiller for ipod og bildebehandlingsprogram for photoshop. Dette er bare to av områdene de gir gratis reklame til henholdsvis apple og adobe. Er de dumme eller får de betalt.... Og for å ikke glemme tekstbehandler for word da. Dette smitter jo rett over på intetanende mennesker. Hva skjedde med å faktisk kalle en potet en potet....

Tilbake til topic, så får vi nesten håpe at ms går virkelig over streken med korrupsjonen sin. Så den vanlige mannen i gata og ikke minst hele it industrien kan se hva de har blitt. Det er jo bevist gang på gang gjennom historien at hvis noen får alt for mye makt gjør de hva som helst for å beholde den. Heldigvis viser historien også at dette blir gjennomskuet så godt som hver gang. Får håpe det skjer om ikke alt for lang tid ihvertfall da :)

Knuto

Dette vert litt offtopic, men eg nyttar likevel moglegheita til å lufta tanken min. Er eigentleg XML eit egna Office-format? Eg har studert koden som OpenOffice produserer, og det er slett ikkje imponerande. Resultatet vert ofte eit rotete dokument som inneheld drøssevis av stilar som ikkje er i bruk. Det kunne vore veldig optimalisert og drøssevis av kode kunne vore sletta. Til meir eit dokument vert jobba med, til større og meir rotete vert resultatet. Det vert nesten som HTML laga med ein WYSIWYG-editor.

Eg veit ikkje korleis dei gode gamle dokumentformata er strukturerte, men eg ser føre meg at dei var lettare for eit dataprogram å halda ein viss orden i.

ak

De er ikke spesielt godt strukturerte, mye takket være kampen mellom Microsoft, Lotus og Word Perfect som gikk ut på å kunne lese alle andres formater, men gjøre det vanskelig for konkurrenten å lese ens eget.

.doc filer inneholder sågar tekst som tidligere lå i dokumentet, men som forfatteren tror hun/han har slettet. Folk som bruker ett dokument som mal, og lagrer som ny fil, er spesielt utsatt for dette. Prøv selv å gå gjennom tilbud og annet du har mottatt med emacs eller lignende verktøy.

Men OpenOffice kan sikkert bli bedre på å fjerne unødvendige tags, noe det kanskje blir i og med at feilene er enkle å oppdage.

Knuto

Etter å ha prøvd MS Word 2002 med tillegg for OOXML kan eg i alle fall seie at OOo ikkje ligg etter konkurrenten på det å kvitta seg med overflødig XML. Likevel veit eg ikkje om resultatet ville vore like skuffandes om eg hadde hatt Word 2007.

For å gå litt meir bort i frå emnet: Eg føretrekk Word langt over OOo fordi OOo er tragisk krevjande for datamaskina. Eg brukar mykje ein nå 4 år gammal laptop, og OOo går uakseptabelt treigt. Eg tykkjer også at OOo satser altfor lite på brukarvennlegheit. Kvifor skal ein måtte gå heilt inn i instillingane og underkategoriar der for å skifta mellom norsk og engelsk ordbok?

I dag har eg gått over frå Ubuntu til Windows på laptopen min, nettopp fordi Linux og OOo vert for tungt. Også fordi Windows med nye ATI-drivarar taklar ventemodus. For første gong på over eit år er eg ikkje lenger 100% linux-brukar :( Det verkar derimot veldig godt å kunne redigere ei .doc-fil med tabellar, og så sende ho tilbake utan å vera redd for at tabellen ikkje er rett formatert.

Eg er klar over at dette i teorien er ein kamp mellom to format, ikkje mellom OOo og Word.

Edit: Dette skulle då eigentleg vera eit svar på svaret på mitt førre innlegg. Det gjekk skeis på grunn av linux1 sitt innloggingssystem for å skriva kommentar.

terjejh

Gledelig,
Etter å ha vært uten Internett en hel helg, er det gledelig å se at motstanden mot og noe av innvendingene mot godkjenning av OOXML som en ISO standard nr 2 for kontordokumenter, har gitt resultater. Når det er sagt, virket det heller ikke som om mange brukere her på linux1.no engasjerte seg og responderte på høringsforslaget hos Standard Norge, tross tidligere oppfordringer(?)

Ellers tippet jeg på forhånd at resultatet ville bli et "betinget ja" (som var det beste jeg torde håpe på)

TO

La meg si det slik, uavhengig av resultatet fikk jeg bekreftet åpenbare mangler knyttet til "Standard Norge" og deres "prosesser" ved følgende to fullstendig uakseptable forhold i denne saken:
1. Det er fullstendig uakseptabelt at norske høringskommentarer til en norsk organisasjon må skrives på engelsk. Det hører absolutt ingen steder hjemme.
2. Det er videre fullstendig uakseptabelt at høringskommentarene måtte skrives på et Microsoft Word format.

Dette vitner om manglende evne til refleksjon og gangsyn fra "Standard Norge". Jeg vet ikke om de først og fremst kun ønsker å spise snitter ute, men jeg er overbevist om at vi i Norge fortjener noe bedre.

TO

Klarer noen å repetere det refererte eksperimentet? lenke
The work is published as a set of experiments. The first experiment takes a trivial spread sheet created with Microsoft Excel 2007. The next step is to unpack the Excel generated "standard OOXML" and make a trivial edit to it and repack it. Excel then complains violently about the result (i.e. to the point of not reading the document).

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer